Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk
Národné lesnícke centrum- Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania