Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk
Nadácia Mitteleuropäische Adels-und Rittereschlechtsmatrikel/MeAM/ Stiffung-org.zložka zahraničnej nadácie