Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC01002 - Zabezpečenie konferencií, seminárov (workshopov)


Projekt:Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život
Názov verejného obstarávateľa:Združenie miest a obcí Slovenska
Víťazný uchádzač:Gondor, s.r.o., Slovenská 14, 080 01 Prešov
Cena:20 767,20
Zmluva:http://www.zmos.sk/zverejnovanie-zmluv.phtml?id_menu=80951&module_action__215...