Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03008 - Alejový strom, dodávka a výsadba


Projekt:MODERNÁ ŠKOLA
Názov verejného obstarávateľa:Banskobystrický samosprávny kraj
Víťazný uchádzač:DEFCON+s.r.o., Ľ.Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen
Cena:3 500,40
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2087108&l=sk