Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03013 - Vybudovanie adaptačných opatrení pre parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. J. B. Nová Dubnica


Projekt:Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
Názov verejného obstarávateľa:Spojená škola sv. Jána Bosca
Víťazný uchádzač:GERPEX, s.r.o., Jégeho 1/15, 971 01 Prievidza
Cena:19 500,40
Zmluva:http://ssnd.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=18