Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03032 - Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín - stavebné práce a záhradnícke služby (zopakované VO)


Projekt: Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Divín
Víťazný uchádzač:MANADA Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza
Cena:26 103,60
Zmluva:http://zsdivin.edupage.org/zmluvy/Zmluva_o_dielo.pdf