Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03053 - Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline – Dažďová záhrada


Projekt:Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina
Víťazný uchádzač:HOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Cena:42 000,01
Zmluva:http://zshajik.edupage.org/zmluvy/Zmluva_o_dielo_-_Dazdova_zahrada(1).pdf