Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01006 - Tlač brožúr


Projekt:Partnerstvo hlinou spečatené
Názov verejného obstarávateľa:ANNOGALLERY Hôrka
Víťazný uchádzač:Signet - Ing. Emil Skokan, Široká 21, 058 01 Poprad
Cena:5 460,00
Zmluva:http://partnerstvo-hlinou-specatene.annogallery.eu/index.php?option=com_conte...