Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01006 - Dodávka služieb-keramický výpal


Projekt:Partnerstvo hlinou spečatené
Názov verejného obstarávateľa:ANNOGALLERY
Víťazný uchádzač:Alojz Šoltýs-Š.A.TERM,Mokroluh 8,086 01 Mokroluh
Cena:7 200,00
Zmluva:http://partnerstvo-hlinou-specatene.annogallery.eu/index.php?option=com_conte...