Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01006 - Stavebné práce-Kontaktné centrum ANNOGALLERY,Bežovce


Projekt:Partnerstvo hlinou spečatené
Názov verejného obstarávateľa:ANNOGALLERY
Víťazný uchádzač:BRUMAX s.r.o.,Hôrka 510, 059 12 Hôrka
Cena:103 650,00
Zmluva:http://partnerstvo-hlinou-specatene.annogallery.eu/index.php?option=com_conte...