Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01008 - Profesionálne PC zostavy, profesionálne tablety,grafický a iný software, prezentačná technika


Projekt:Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"
Názov verejného obstarávateľa:Paneurópska vysoká škola n.o.
Víťazný uchádzač:Ing.Henrich Raduška-H.R.Soft,Sadová 588/7,90091 Limbach
Cena:17 440,99
Zmluva:http://paneurouni.com/sk/pevs/projekty/inoveduc/verejne-obstaravanie/