Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01009 - Zimný Tábor-zabezpečenie ubytovania,stravovania,skipasov,dopravy v rámci strediska


Projekt:Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
Názov verejného obstarávateľa:Akademik Technická Univerzita Košice
Víťazný uchádzač:PAXTRAVEL,s.r.o.,Pečnianska 23,851 01 Bratislava
Cena:11 790,00
Zmluva:http://www.surfclub.sk/sk/page/zverejnovanie-zmluv