Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01011 - "Expert pre dobrovoľníkov"


Projekt:Generation 2020/ Generácia 2020/ ????????? 2020
Názov verejného obstarávateľa:Karpatská nadácia
Víťazný uchádzač:Fond eu, oz., Bernolákova 7, 040 11 Košice
Cena:6 000,00
Zmluva: