Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01017 - Publikácie


Projekt:Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:ADIN s.r.o.,Dubová 2,080 01 Prešov
Cena:7 755,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/verejne-obstaravanie/