Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01017 - Strava účastníci


Projekt:Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici
Názov verejného obstarávateľa:Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Víťazný uchádzač:RABŠTÍN s.r.o.,Prostějovská 1, 080 01 Prešov
Cena:9 975,00
Zmluva:http://www.sfpa.sk/verejne-obstaravanie/