Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01025 - Informačné obojstranné tabule s mapou


Projekt:SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Michalovce
Víťazný uchádzač:NIKA PRESS s.r.o.,Ivana Krasku 781/21, 071 01 Michalovce
Cena:11 976,00
Zmluva:http://www.michalovce.sk/transparency-contracts.html?