Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01025 - Filmový dokument


Projekt:SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Michalovce
Víťazný uchádzač:WONTI,s.r.o.,Strojárenská 3,040 01 Košice
Cena:14 900,00
Zmluva:http://www.michalovce.sk/files/eb10fba7a81623c18de1929513b4e136.pdf