Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01025 - Obrazová knižná publikácia o dolnom Zemplíne a Zakarpatskej oblasti


Projekt:SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Michalovce
Víťazný uchádzač:Ing. Ľudovít Foldy - PHOTO VISION,M.Rázusa 1848/2,071 01 Michalovce
Cena:28 360,00
Zmluva:http://www.michalovce.sk/files/bbcdce345e7415804c6508154f5c5749.pdf