Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01004 - Rekonštrukcia dreveného gréckokatolíckeho chrámu Nanebovstúpenia Pána


Projekt:Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon
Názov verejného obstarávateľa:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec
Víťazný uchádzač:ROD - HAR s.r.o., Hervartov 12, 086 22 Hervartov
Cena:88 600,00
Zmluva:http://karpatskecerkvi.org/cms2/wp-content/uploads/2015/12/ZoD-GKFU-Šmigovec-...