Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01010 - Stavebné práce


Projekt:Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí
Názov verejného obstarávateľa:Štátne divadlo Košice
Víťazný uchádzač:PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Cena:477 559,75
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2246184&l=sk