Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01011 - Stavebné úpravy - obnova fasád a strechy


Projekt:Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca
Názov verejného obstarávateľa:Mestská časť Bratislava-Staré mesto
Víťazný uchádzač:Stuckdekor Weber s.r.o., Závod 1049, 908 72 Závod
Cena:567 608,90
Zmluva:http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/138/138853/SM_Z_2015_355_Stuckdekor_W...