Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01002 - Interiérové vybavenie Bezpečného ženského domu


Projekt:Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)
Názov verejného obstarávateľa:MyMamy, o.z.
Víťazný uchádzač:BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s.,Pod Táborom 46,080 01 Prešov
Cena:19 175,70
Zmluva:http://www.mymamy.sk/clanok/404/kupna_zmluva_c-_3-2015_uzatvorena_v_zmysle_us...