Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01001 - Teleskopický manipulátor


Projekt:SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy)
Názov verejného obstarávateľa:Intech Slovakia, s.r.o.
Víťazný uchádzač:HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová
Cena:55 750,00
Zmluva:https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/10741/150878/6