Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01001 - Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska - stavebné práce


Projekt:SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy)
Názov verejného obstarávateľa:Intech Slovakia, s.r.o.
Víťazný uchádzač:SOAR , spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilin
Cena:262 800,00
Zmluva:https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/10741/150885/10