Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - BLC - Biomasové logistické centrum-nKysucký Lieskovec NOVOSTAVBA:n1. časť - Stavebná časť BLC


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená
Cena:1 715 000,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/images/stories/ZOD_OMOSS.pdf