Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Oznámenie o realizácií aktivity „Študijná cesta do Nórska 2016“ v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie

29.02.2016

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 „Domáce a rodovo podmienené násilie “ otvoril dňa 29.2.2016 tzv. obmedzené oznámenie  o otvorení Opatrenia B – bilaterálneho fondu v rámci programu SK09 „Domáce a rodovo podmienené násilie aktivita - "Študijná cesta do Nórska 2016“ .


OBMEDZENÉ OZNÁMENIE JE ZAMERANÉ LEN NA:

  • Prijímateľov realizujúcich projekty v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie;
  • Slovenských partnerov v projektoch s finančnou účasťou v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie, alebo
  • Slovenských partnerov v projektoch v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie bez finančnej účasti