Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01006 - Vybavenie umeleckej dielne


Projekt:Partnerstvo hlinou spečatené
Názov verejného obstarávateľa:ANNOGALLERY
Víťazný uchádzač:Pece spol. s r.o.,Nábrežná 678/7,962 23 Očová
Cena:7 894,80
Zmluva:http://partnerstvo-hlinou-specatene.annogallery.eu/index.php?option=com_conte...