Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01006 - Komplexné služby pri organizovaní konferencií, výstav a podporných podujatí


Projekt:Partnerstvo hlinou spečatené
Názov verejného obstarávateľa:ANNOGALLERY
Víťazný uchádzač:SPIŠ-VIEW-TRADING spol. s r.o.,Starosaská 15,052 01 Spišská Nová Ves
Cena:38 112,00
Zmluva:http://partnerstvo-hlinou-specatene.annogallery.eu/images/stories/VO/zmluvy/z...