Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01009 - Dodanie športového materiálu


Projekt:Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
Názov verejného obstarávateľa:Akademik Technická Univerzita Košice
Víťazný uchádzač:Un.Inc,s.r.o.,Záhradná 13, 080 01 Prešov
Cena:83 650,00
Zmluva:http://www.surfclub.sk/sk/page/zverejnovanie-zmluv