Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01009 - Dodanie atypických prvkov


Projekt:Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
Názov verejného obstarávateľa:Akademik Technická Univerzita Košice
Víťazný uchádzač:AGRICOM spol. s r. o., Krásna nad Hornádom 952,040 18 Košice
Cena:23 880,00
Zmluva:http://www.surfclub.sk/sk/page/zverejnovanie-zmluv