Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01009 - Zabezpečenie ubytovania, stravovania pre letné tábory ako aj doprava účastníkov atď...


Projekt:Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
Názov verejného obstarávateľa:Akademik Technická Univerzita Košice
Víťazný uchádzač:STARLINES SK s.r.o.,Letná 27,040 01 Košice
Cena:39 990,00
Zmluva:http://www.surfclub.sk/sk/page/zverejnovanie-zmluv