Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01009 - Publicita projektu-tvorba,údržba web stránky a aplikácia športový sprievodca


Projekt:Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership
Názov verejného obstarávateľa:Akademik Technická Univerzita Košice
Víťazný uchádzač:Juraj Bodnár-BODTRADE,Lesná 25,04001 Košice
Cena:11 280,00
Zmluva:http://www.surfclub.sk/sk/page/zverejnovanie-zmluv