Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01011 - Expert na koordináciu implementácie systému riadenia


Projekt:Generation 2020/ Generácia 2020/ ????????? 2020
Názov verejného obstarávateľa:Karpatská nadácia
Víťazný uchádzač:Mgr.Bc.Jana Krajčovičová,PhD.,Zimná 15,080 01 Prešov
Cena:7 750,00
Zmluva: