Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01013 - Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér-stavebné práce


Projekt:Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC)
Názov verejného obstarávateľa:Národné lesnícke centrum
Víťazný uchádzač:PEhAES a.s., Bardejovská 15,080 06 Ľubotice
Cena:104 500,00
Zmluva:http://www.meleskosice.sk/-zmluvy?ids=13726