Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01016 - Ochranná technika


Projekt:SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici.
Názov verejného obstarávateľa:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium Policajného zboru
Víťazný uchádzač:HUMA-LAB APEKO s.r.o.,Ukrajinská 22/192,040 18 Košice
Cena:48 600,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2795883&l=sk