Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01020 - Vypracovanie odbornej analýzy územia na Slovenskej strane pre projekt Karpatský portál


Projekt:Karpatský portál.
Názov verejného obstarávateľa:FOR REGION EU,n.o. Rožňava
Víťazný uchádzač:Bestwork,s.r.o.,Gen.Svobodu 2,91108 Trenčín
Cena:22 550,00
Zmluva:http://forregion.sk/dokumenty