Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01020 - Vytvorenie mobilnej aplikácie pre inteligentné mobilné telefóny (smartphony) "KARPATSKÝ PORTÁL"


Projekt:Karpatský portál.
Názov verejného obstarávateľa:FOR REGION EU,n.o. Rožňava
Víťazný uchádzač:IPD, s. r. o., Mokrohájska cesta 10, 841 04, Bratislava
Cena:23 760,00
Zmluva:http://forregion.sk/domains/8x1hry4oix/my_files/zmluva_aplikacia.pdf