Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01023 - Zopakované VO-Stavebné práce Hobití domček vrátane návrhov slimačích prvkov na domčeku


Projekt:ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce)
Názov verejného obstarávateľa:ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií
Víťazný uchádzač:dITcom spol. s r.o., Hraničná 2,040 17 Košice
Cena:35 436,55
Zmluva: