Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01025 - Zopakované VO-Infokisok s kamerou


Projekt:SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Michalovce
Víťazný uchádzač:Safarri,s.r.o., Hydinárska 744,900 46 Most pri Bratislave
Cena:21 000,00
Zmluva:http://www.michalovce.sk/files/7909e180d252dd0ff3f8dff3c5c515b2.pdf