Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01025 - Komplexné zabezpečenie stánku na výstavisku Incheba Expo Bratislava


Projekt:SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Michalovce
Víťazný uchádzač:PARTNER-Michalovce, spol. s r.o., Námestie osloboditeľov 24,071 01 Michalovce
Cena:8 500,00
Zmluva:http://www.michalovce.sk/files/e08ef16116aa549e34531890b6124820.pdf