Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CBC01025 - Web portál turizmu


Projekt:SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Michalovce
Víťazný uchádzač:Singularity s.r.o.,Námestie slobody 7,071 01 Michalovce
Cena:7 040,00
Zmluva:http://www.michalovce.sk/files/ca549e5dbc4475ad74f6e80ec538fb00.pdf