Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT01011 - Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia kotolne


Projekt:Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca
Názov verejného obstarávateľa:Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Víťazný uchádzač:TZB Technológie s.r.o., A.Gwerkovej 28,851 04 Bratislava
Cena:83 219,00
Zmluva:http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/156/156487/SM_Z_2016_526_TZB_Technolo...