Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

CLT02003 - Revitalizácia Pariča-stavebné práce


Projekt:Revitalizácia Pariča (RePar)
Názov verejného obstarávateľa:Mesto Trebišov
Víťazný uchádzač:EURO-BUILDING a.s.,Podunajská 23,821 06 Bratislava
Cena:712 220,11
Zmluva:http://www.trebisov.sk/userimages/files/doklady/mesto_2016/2016-09-07__zmluva...