Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV02004 - Rekonštrukcia zariadenia pre obete domáceho násilia


Projekt:Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia
Názov verejného obstarávateľa:Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
Víťazný uchádzač:Skupina dodávateľov:Milan Mantič-IZO TREND TERA-STAV Invest EU,s.r.o.,076 22 Vojčice 71,Mudroňova 43,036 01 Martin
Cena:154 445,41
Zmluva:http://trebisov.redcross.sk/uvod