Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV02004 - Dodávka reklamných a marketingových služieb pre projekt


Projekt:Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia
Názov verejného obstarávateľa:Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
Víťazný uchádzač:Beauty media s.r.o.,Pusté Čemerné 118,072 22 Strážske
Cena:14 030,00
Zmluva: