Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV03002 - Ženský domov-stavebné práce


Projekt:Ženský domov Trenčín
Názov verejného obstarávateľa:LUNA n.o.
Víťazný uchádzač:ABC trade s.r.o.,Školská 19,972 51 Handlová
Cena:617 015,74
Zmluva:https://zenskydomovtrencin.flox.sk/zmluvy/zmluvy/zmluva-o-dielo