Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGVPP001 - Zber dát prostredníctvom sociologických prieskumov


Projekt:Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Názov verejného obstarávateľa:Inštitút pre výskum práce a rodiny
Víťazný uchádzač:TNS Slovakia s.r.o.,Prievozská 4,814 94 Bratislava
Cena:87 300,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2742817&l=sk