Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03030 - Vypracovanie projektovej dokumentácie - ACC03030


Projekt:Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli základnej školy Podhoroď
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Podhoroď
Víťazný uchádzač:Občianske združenie MVO Ľudia a voda, Čermeľská cesta 24, 04 001 Košice
Cena:2 500,00
Zmluva:https://zspodhorod.edupage.org/zmluvy/?fto=&ftt=z&ftr=2015&ftm=&ftv=&zac=0