Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03030 - Odvodňovacie a povrchové práce


Projekt:Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli základnej školy Podhoroď
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Podhoroď
Víťazný uchádzač:DSC GROUP spol. s r.o., Bieloruská 175/5, 071 01 Michalovce
Cena:14 986,00
Zmluva:https://zspodhorod.edupage.org/zmluvy/?fto=&ftt=z&ftr=2015&ftm=&ftv=&zac=0