Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03068 - Zabezpečenie publicity projektu


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
Víťazný uchádzač:ELCT s.r.o.,Gemerská 3, 040 01 Košice
Cena:2 991,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2153145&l=sk